Dagsorden for generalforsamlingen 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Foreningen Hundested Kino

Afholdes søndag, den 26. marts 2023 kl. 16:00-19:00 i
Hundested Kino, Strandvejen 47, Hundested

Indskrivning starter kl. 15:00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed. (Skriftlig beretning bliver udsendt).
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
Gurli Wilken, Bente Grønbech og Michael Pedersen er på valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg.
9. Valg af 5 suppleanter for 1 år:
Dennis Hansen, Knut Foss, Susanne Jørgensen, Susanne Franck Hauch er på valg og alle modtager genvalg. Derudover er Torben Juhl på valg.
10. Valg af 2 revisorer for 2 år:
Niels Kildegaard og Kurt Larsen er på valg og modtager genvalg.
11. Valg af revisorsuppleant for 1 år. Pladsen er pt. vakant.
12. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.
Foreningen vil være vært ved en lille forfriskning.

M v h

Bestyrelsen