Medlem

Bliv medlem af Foreningen Hundested Kino

Det koster 200,- kr. årligt,at være medlem af Foreningen Hundested Kino.
Kontingentåret er lig med kalenderåret.

Indmeldelse: send e-mail med oplysning om navn, adresse, telefonnr. samt e-mail.

mail: kasserer@hundestedkino.dk

beløbet bedes sat ind på konto:

reg: 0552 kontonr: 0000107243 eller MobilPay: 164187
Husk at skrive: indmeldelse og dit navn på indbetalingen