Historie

Der har eksisteret en biograf i Hundested siden begyndelsen af 1930’erne, hvor den første åbnede i Nørregade 94. Kino hed den slet og ret. Hér lå den frem til 1943, hvor Kino flyttede lidt sydpå til en større bygning i Søndergade 122.

Desværre skulle bygningen i Søndergade rives ned i 1976, og Kino måtte endnu en gang flytte. Denne gang rykkede den tættere på byen til adressen Strandvejen 47 – et tidligere slagtehus. Biografen var i drift frem til oktober 2011, hvor den lukkede. Og bygningen har stået ubenyttet siden.

I efteråret 2016 indkaldte Hans Schwennesen, Erik Sørensen og Søren Koefoed til et møde. Formålet med mødet var at se om der kunne være en interesse i at genåbne Hundested Kino. Idéen til mødet var opstået i kølvandet på fremvisninger af filmen Verden ifølge Hundested, der fandt sted i den gamle biograf. Der var fulde huse ved begge fremvisninger, og flere måtte gå derfra uden billetter. Mødet fandt sted den 12. november 2016 og var en stor succes. Mange mødte op til mødet, og mange idéer så dagens lys.

Nu er første skridt taget og der er stiftet en forening, Hundested Kino. Bestyrelsen består af frivillige ildsjæle. De fire arbejdsgrupper består af frivillige ildsjæle. Og sammen arbejder vi på at istandsætte og drive biografen til glæde for både børn og voksne, så Hundested atter kan få en aktiv Kino.Hundested Kino i Søndergade 122. Bygningen blev revet ned i 1976. Luftfoto fra 1949 taget af fotograf Sylvest Jensen, www.kb.dk.