Generalforsamling 17/3 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Foreningen Hundested Kino

Afholdes tirsdag den 17. marts 2020 kl. 19-21 i
Hundested Kino, Strandvejen 47, Hundested

Indskrivning starter kl 18.30.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Troels Hardbo Jørgensen, Susanne Engstrøm er på valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Jesper Kragh-Pedersen stiller op til den vakante bestyrelsespost.
9. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen. Dennis Hansen, Knut Foss og Kristoffer Van, Bente Grønbech og Michael Pedersen er på valg og modtager genvalg.
10. Valg af 2 revisorer.
Jette Mikkelsen og Niels Kildegaard modtager genvalg.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Foreningen vil være vært ved en lille forfriskning og efter generalforsamlingen vil der for interesserede blive vist en lokal kortfilm "Glasskibet".

M v h

Bestyrelsen