Generalforsamling 31/8 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino

På grund af Covid-19 er det vigtigt at man tilmelder sig generalforsamlingen på email til info@hundestedkino.dk senest den 23. august 2020 af hensyn til det begrænsede antal pladser og det kan blive nødvendigt at flytte generalforsamlingen til et andet lokale med flere pladser.

Indskrivning starter kl 18.30. Dagsorden:
0. Lovliggørelse af generalforsamling (tidspunkt og indkaldelse)
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed. (Skriftlig beretning er udsendt)
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Troels Hardbo Jørgensen, Susanne Engstrøm er på valg til bestyrelsen. Begge modtager genvalg. Jesper Kragh Pedersen stiller op til den vakante bestyrelsespost.
9. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen. Dennis Hansen, Knut Foss, Bente Grønbech og Michael Pedersen er på valg og alle modtager genvalg. Der er en vakant plads til besættelse.
10. Valg af 2 revisorer.
Jette Mikkelsen og Niels Kildegaard modtager genvalg.
11. Valg af revisorsuppleant.
12. Eventuelt.

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Foreningen vil være vært ved en lille forfriskning.

Mvh
Bestyrelsen

/data/TempFolderLongTerm//mediacache_db14e95277ce3995127af9e95c7d0e7a.pdf

/data/TempFolderLongTerm//mediacache_7db258b74a1de8d71c7e001460211cbd.pdf