Foredrag i Kino

Foredrag efterår 2020

DER ER GRATIS ADGANG MOD FREMVISNING AF GYLDIG BILLET

Billetter kan hentes i Hundested Kino i åbningstiden eller kan hentes på Hundested Kino`s hjemmeside.
bemærk ved køb på hjemmesiden tilgår et gybyr på 10 kr. pr. bestilling

Tirsdag 06-10-2020 Tid: 18:55 - 21:00

Rejsen ud i rummet
Forelæser: professor i astrofysik Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.

Hvordan kommer rumsonder og satellitter egentlig op i rummet? Hvilke baner anbringes de typisk i, og hvordan anbringes de der? - Ja, det er raketvidenskab!
Hør om fysikken der gør at raketter kan hæve rumsonder og satellitter op fra Jordens overflade og accelerere dem i det lufttomme rum

Tirsdag 27-10-2020 Tid: 18:55 - 21:00

Tang
Forelæser: seniorforsker i marin økologi Annette Bruhn, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Under havets overflade vokser tang i et væld af forskellige farver, former og størrelser. Tangskovene, der vokser langs klodens kyster, er lige så vigtige i havets økosystemer som skovene er for livet på landjorden. Fra polerne til ækvator skaber tang både fødegrundlag og gemmesteder for utallige marine organismer - fx fisk og smådyr. Samtidig bidrager tang til at holde både havmiljøet og klimaet i balance idet tang optager næringsstoffer fra havvandet, optager CO2 fra atmosfæren, producerer ilt og modvirker forsuring af havet.


Tirsdag 03-11-2020 Tid: 18:55 - 21:00


Dybhavet - nyt fra en ukendt verden

Foredrag ved professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut,
Syddansk Universitet og professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Bioscience,
Aarhus Universitet.
Havbunden er Jordens største bioreaktor. Under overfladen lever ingen dyr - det er mikroorganismernes verden. Hop ombord på avancerede ubådsrobotter når to af verdens førende forskere afslører helt uventet liv i undergrunden og på de største havdybder.

tirsdag 10-11-2020 Tid: 18:55 - 21:00

Øl

Forelæser: brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium.

Mennesket har kunnet brygge øl i næsten 10.000 år, fordi brygprocessen som udgangspunkt er en simpel og en helt naturlig proces som kombinerer spiring af byg – dvs. maltning – med gæring.
Selv om processen tilsyneladende er enkel, så er smagen af øl alligevel resultatet af en meget kompleks interaktion mellem de anvendte råmaterialer – primært de forskellige malt- og humletyper – samt valget af gær og den anvendte brygproces. Der er identificeret over 700 forskellige aromakomponenter i øl, og der føjes jævnligt nye til listen.

tirsdag 17-11-2020 Tid: 18:55 - 21:00

Tilblivelsen af det moderne menneske

Forelæser: professor i DNA-forskning Eske Willerslev, Globe Institute, Københavns Universitet.

Molekylærbiologien har fundamentalt ændret vores forståelse af menneskets historie. Menneskets historie har vist sig at være langt mere dynamisk end vi troede. Derfor er langt de fleste landes befolkninger genetisk set et resultat af begivenheder der skete meget sent i menneskets historie.
I dette foredrag tager Eske Willerslev os gennem menneskets genetiske historie og gennemgår nogle af de begivenheder, fra sygdomsepidemier til folkevandringer, der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra nutidens verden.

tirsdag 24-11-2020 Tid: 18:55 - 21:00

Grønlands indlandsis

Forelæser: professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet.
Professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.

Vi hører ofte i medierne at Indlandsisen på Grønland smelter, og at en total afsmeltning ultimativt kan føre til en global stigning i havspejlet på op til 7 m. Men hvad ved vi egentlig om Indlandsisen? Hvor længe har den eksisteret? Hvad gemmer sig i grunden under isen? Og hvor følsom er isen over for klimavariationer? Det er nogle af de spørgsmål du får belyst under foredraget.