Musikgruppe

Musikgruppen består fortsat af 4 aktivister: Jesper Kragh-Pedersen er tovholder til bestyrelsen, Kim Vestergaard, lyd samt Kristoffer Van og Tonny Pedersen. Statens Kunstfond har bevilget musikgruppen et tilskud på kr. 15.000, - til støtte til afholdelse af koncerter i 2020 efter at Kristoffer har været i gang med ansøgningspennen.

Fondsmidlerne vil én gang i kvartalet blive brugt til musik/kultur begivenheder, som kræver ekstra "muskler". Første koncert af den art bliver en tango dansekoncert den 15. februar 2020. Musikken leveres af Christian Sievert (guitar), Buzor Nenic (accordeon) og sangerinden Carita Akka Vainikka sang. Ensemblet vil i første sæt spille "koncertsals tango" og i andet sæt argentinsk dansetango og milonga. Her rykker musikken over i det ene hjørne af scenen og der bliver gjort plads til at der kan danses på scenen og på gulvet foran scenen. Det bliver en super spændende begivenhed med argentinsk musik leveret af topmusikere. Tag dansesko med!

Vi arbejder i musikgruppen fortsat med at dygtiggøre os som arrangører og Kim og Kristoffer er derfor på kursus og har allerede fået mange gode ideer og kontakter. Koncerten i januar 2020 er udskudt til senere på året på grund af logistik problemer, men der bliver koncerter fortrinsvis på fredage en gang månedlig resten af året undtagen juli. Vi har de fleste af koncerterne 2020 på tegnebrættet, men skal have planlægningen af kalendere m.v. på plads. Mere herom i næste nyhedsbrev. Vi modtager gerne input og ønsker til vores arbejde.