Generalforsamling 6/7 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino

Der holdes generalforsamling den 6. juli 2021 kl. 19:00 med indskrivning fra kl. 18:30! Medlemmer af Foreningen Hundested Kino vil særskilt modtage en invitation med dagsorden snarest.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Foreningen Hundested Kino

Afholdes tirsdag den 6. juli 2021 kl. 19-21 i
Hundested Kino, Strandvejen 47, Hundested

På grund af Covid-19 er det vigtigt at man tilmelder sig generalforsamlingen på email til info@hundestedkino.dk senest den 2. Juli 2021 af hensyn til det begrænsede antal pladser og det kan blive nødvendigt at flytte generalforsamlingen til et andet lokale med flere pladser. Husk coronapas

Indskrivning starter kl 18.30
.

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning om foreningens virksomhed. (Skriftlig beretning udsendes)
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Valg af Formand
Orla Kristensen er på valg og modtager genvalg
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Gurli Wilken, Lene Tvergaard og Michael Pedersen er på valg til bestyrelsen. Gurli og Michael modtager genvalg. 1 bestyrelsespost er vakant
10. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen. Dennis Hansen, Knut Foss, Bente
Grønbech, Lasse Kofoed og Susanne B Jørgensen er på valg og alle
modtager genvalg.
11. Valg af 2 revisorer.
Jette Mikkelsen og Niels Kildegaard modtager genvalg.
12. Valg af revisorsuppleant.
13. Eventuelt.

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer og coronapas.

Foreningen vil være vært ved en lille forfriskning.

Formandensberetning:

https://bio-content.poweredbyintegra.dk/hundested/hundested_1624558704_Beretning-2021.docx

M v h
Bestyrelsen