Bestyrelsen

På den stiftende generalforsamling den 7. marts 2017, blev foreningens bestyrelse valgt.
Den består af syv medlemmer og tre suppleanter.

Bestyrelsesmedlem Ansvarsområder Kontakt
Orla Kristensen Formand, IT 53 88 52 22 formand@hundestedkino.dk
Lasse Kofoed Næstformand, musikarrangementer 31 72 50 96
Lene Tvergaard Kasserer, medlemskontakt, indretning 27 45 87 72 kasserer@hundestedkino.dk
Emilie Falk Barkved Presse og kommunikation, indretning 26 27 26 83
Maria Smidt Sponsorer, film 40 33 29 64
Mette Badock Cafédrift 53 31 20 35
Troels Jørgensen Drift og bygning 21 22 35 21
Anne Stausgaard Suppleant 30 74 08 89
Bente Grønbech Suppleant 24 91 40 25
Mogens Parning Schulin-Zeuthen Suppleant 24 83 37 44
Foto af Jørgen Lassen, halsnæs.info

Bestyrelsen samles regelmæssigt og referaterne fra møderne bliver offentliggjort her: