Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino, som afholdes mandag den 19. marts 2018 kl. 18:30 på Hundested Skole, Lerbjergvej 1B, 3390 Hundested

Indskrivning starter kl. 18:00.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
 2.  Beretning om foreningens virksomhed.
 3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4.  Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
 5.  Indkomne forslag.
 6.  Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
 7.  Fastsættelse af kontingent.
 8.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Emilie Barkved, Troels Jørgensen og Maria Schmidt er på valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Endvidere valg af 2 nye suppleanter til bestyrelsen.
 9.  Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. Ingen revisorer er på valg og revisorsuppleant Lea Gry von Cotta-Schønberg modtager genvalg.
 10.  Eventuel

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Ekstra forestilling af Den sidste Pæl

Billetterne til forestillingerne af Den sidste Pæl den 17. marts er blevet revet væk, således at de to forestillinger kl. 15:30 og 18 nu er udsolgte.

Vi er derfor glade for at kunne melde, at vi har en ekstra forestilling samme dag kl. 20:00.

Billetter til den ekstra forestilling sælges på Hundested Bibliotek lørdag den 10. marts mellem kl. 10 og 13.

Læs mere om filmen.

Den sidste pæl – lokal dokumentarfilm i Kino

Lørdag den 17. marts kl. 15:30 (udsolgt), 18:00 (udsolgt) og 20:00 blænder Kino op for en spændende og lokalt produceret dokumentarfilm om nogle de sidste bundgarnsfiskere i Hundested.

“Nogle lever af at fiske, andre lever for at fiske. Min far hørte nok til de sidstnævnte”, siger Hundesteds troubadour Hans Christian (HC) Larsen, der har lavet en seværdig film om faderen Hans Peter Larsen og makkeren Søren Malthe Hjort, der var nogle af de sidste bundgarnsfiskere, som kunne leve af erhvervet, der blev udført ved håndkraft uden de store hjælpemidler. Til gengæld var det et frit arbejde i pagt med elementerne.

Hans Peter Larsen startede som bundgarnsfisker i Hundested i 1949 og stoppede først ved udgangen af 1995. HC fulgte faderen og hans makker med kameraet et helt år. Og disse optagelser er nu blevet til en film med hjælp af Hans Christians sønner Andreas og Linus, der har bidraget med redigering og musik.

HC Valdemar (hans kunstnernavn) fortæller med filmen Den sidste Pæl et vigtigt kapitel i historien om fiskeriet i Hundested. Det sker i respekt for faderen og den tids generation af fiskere.

Biletter til forestillingerne sælges på Hundested Bibliotek som følger:

Lørdag den 10. marts mellem kl. 10 og 13.

Resterende billetter sælges i Kino på forestillingsdagen, den 17. marts, fra kl. 14.30.
Billetpris kr. 75.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino mandag den 19. marts 2018 kl. 18:30 på Hundested Skole, Hundested.

Indskrivning starter kl. 18:00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
 7. Fastsættelse af kontingent.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Emilie Barkved, Troels Jørgensen og Maria Schmidt er på valg. Alle modtager genvalg. Endvidere valg af 2 nye suppleanter.
 9. Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. Ingen revisorer på valg og revisorsuppleant Lea Gry von Cotta-Schønberg modtager genvalg.
 10. Eventuelt.

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hunde’by skal ha’ revy

Hunde’by
skal ha’ revy

Kom med på holdet til sommerrevy i Kino.
Har du lyst til at optræde på de skrå brædder, eller hjælpe til med det der sker bag scenen.
Så kom og vær med til at få sat revyen på skinner. En revy hvor hovedtemaet selvfølgelig bliver livets gang i Hundested.
Vi har brug for skuespillere og sangere, folk til det tekniske (lys og lyd), scene-assistenter, og folk til kulisser, kostumer og andet udstyr.
Der er også brug for hjælpere til PR, annoncering og billetsalg.
Mange af numrene er på plads; men vi er stadig åbne for gode ideer.

Revyen løber af stablen i slutningen af maj måned, med planlagt premiere lørdag d. 26. maj. Vi regner med at spille revyen fire til fem gange.
Der øves i april og det meste af maj måned – en til to gange om ugen. Øvetider aftales i fællesskab.
Vi er en flok glade amatører, der gerne vil lave revy og have det sjovt sammen. Overvejer du at være med og vil høre mere:
Så mød op i Hundested Kino mandag den 26. februar kl. 19.00.
Her vil vi komme med et oplæg til revyen, og håber at mange har mod på at være med.
Er du/I forhindret i at møde op denne aften, men har lyst til at være med. Så send os en mail, og skriv hvad du/I kan bidrage med.

Med venlig revyhilsen

Mette og Søren Koefoed, koefoedms@hotmail.com
Erik M. Sørensen, p-olsensvej@email.dk

Ny stor donation til Hundested Kino

Kino får 100.000 kr i støtte fra Dansk Filminstitut

Vi har igennem længere tid arbejdet med at søge fondsmidler til retablering/renovering af Hundested Kino. Nu er det endelig lykkedes, idet vi med stor glæde og tak kan meddele, at Dansk Filminstitut støtter Hundested Kino med 100.000 kr. Beløbet er øremærket til retablering af biografsal og perifert udstyr hertil.

Hundested Kino har endnu ikke fået svar på ansøgning om støtte til køb af det digitale udstyr som kan erhverves for 150.000. Der forventes et svar herpå i december eller senest i januar 2018.

Mens vi venter på at økonomien til biografdelen er helt på plads – arbejder frivillige med at rydde lokaler for gammelt udstyr og dermed gøre klar til digitaliseringen.

Arbejdsgrupper har gang i planlægning af film, musik og andre arrangementer, samt etablering af cafedelen. Mange lokale foreninger og ildsjæle har også fået øjnene op for, at biografen kan anvendes til foredrag, teater, musik og private forevisninger.

Som eksempel på frivillighed kan det nævnes, at vi den 27. og 28. november holder ”store maledag”, hvor et antal frivillige maler selve biografsalen. Malingen hertil er venligt doneret af Vinderød Farvehandel.

På et møde den 23. november med medlemmer, frivillige og andre interesserede var der engagement, energi og mod, på at fortsætte arbejdet, så Hundested Kino kan blive en realitet.