Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino, som afholdes mandag den 19. marts 2018 kl. 18:30 på Hundested Skole, Lerbjergvej 1B, 3390 Hundested

Indskrivning starter kl. 18:00.

Dagsorden:

  1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
  2.  Beretning om foreningens virksomhed.
  3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4.  Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
  5.  Indkomne forslag.
  6.  Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
  7.  Fastsættelse af kontingent.
  8.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Emilie Barkved, Troels Jørgensen og Maria Schmidt er på valg til bestyrelsen. Alle modtager genvalg. Endvidere valg af 2 nye suppleanter til bestyrelsen.
  9.  Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. Ingen revisorer er på valg og revisorsuppleant Lea Gry von Cotta-Schønberg modtager genvalg.
  10.  Eventuel

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen