Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino

Der afholdes ordinær generalforsamling i Foreningen Hundested Kino mandag den 19. marts 2018 kl. 18:30 på Hundested Skole, Hundested.

Indskrivning starter kl. 18:00.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Fremlæggelse af arbejdsplan med budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af 3 medlemmer til filmklub for børn og unge.
  7. Fastsættelse af kontingent.
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter til bestyrelsen. Emilie Barkved, Troels Jørgensen og Maria Schmidt er på valg. Alle modtager genvalg. Endvidere valg af 2 nye suppleanter.
  9. Valg af 2 revisorer og valg af revisorsuppleant. Ingen revisorer på valg og revisorsuppleant Lea Gry von Cotta-Schønberg modtager genvalg.
  10. Eventuelt.

Alle medlemmer i Foreningen Hundested Kino har stemmeret. Husk dit medlemsnummer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen